Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Niektóre są niezbędne do funkcjonowania naszej witryny, a inne pomagają nam poprawić doświadczenia użytkownika. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dot. plików cookies. Prosimy zapoznać się z naszą informacją na temat prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje. Więcej informacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

DEFINICJE

1)      Medtronic – Medtronic Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (00-633) przy ulicy Polnej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037566;

2)      Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Medtronic dostępny pod adresem internetowym www.pompy-medtronic.pl;

3)      Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Serwisu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności i politykę cookies obowiązującą w ramach Serwisu.

2.      Medtronic zapewnia, że w pełni respektuje prawo Użytkowników do zachowania prywatności oraz ochrony ich danych osobowych.

3.      Medtronic oświadcza, że przykłada szczególną uwagę do zapewnienia poufności i ochrony danych, w szczególności danych osobowych, przetwarzanych w ramach Serwisu.

4.      Medtronic oświadcza, że dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) i ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171 poz.1800 ze zm.) oraz w postanowieniach aktów wykonawczych do tych ustaw.

PLIKI COOKIES

1.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.      W ramach Serwisu mogą być stosowane dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.      W ramach Serwisu mogą być stosowane pliki cookies w następujących celach:

1)      „niezbędne” pliki cookies w celu korzystania z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

2)      pliki cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

3)      „wydajnościowe” pliki cookies w celu zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu;

4)      „funkcjonalne” pliki cookies w celu „zapamiętania” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5)      „reklamowe” pliki cookies w celu dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4.      W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowo:

http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9

http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL

5.      Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

6.      Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Medtronic reklamodawców oraz partnerów.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

1.      Medtronic stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające należytą ochronę gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.

2.      Dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną między Użytkownikami a Serwisem przesyłane są z wykorzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego protokołu SSL.

3.      Do prowadzenia Serwisu wykorzystywana jest nowoczesna infrastruktura informatyczna zapewniająca wysoką dostępność oraz bezpieczeństwo danych.

4.      Medtronic może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.

5.      Medtronic przetwarza dane osobowe Użytkowników, jako administrator ich danych osobowych w oparciu o właściwą podstawę prawną.

6.      Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych i plików cookies, Użytkownik powinien kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://www.pompy-medtronic.pl/kontakt/index.html.